หน้าหลัก แนะนำบริษัทระบบปรับสภาพน้ำอุปกรณ์/อะไหล่ สารเคมี เครื่องกรองน้ำในบ้าน ผลงานบริษัท สมาชิกรับข่าวสาร สอบถามข้อมูลสินค้า กระดานสนทนา ติดต่อเรา

กระดานสนทนา [Webboard]

POST : 85 การเกิดสเกลบนเมมเบรนอาร์โอ
View 724
Ans 1
การเกิดสเกลบนเมมเบรนอาร์โอ
Admin < newsub@hotmail.com >

          การเกิดสเกลบนเมมเบรนอาร์โอ สเกลที่เกิดขึ้นนี้ เกิดจากการตกตะกอนของก๊าซที่ละลายอยู่ในน้ำ เช่น Calcium carbonate, Calcium sulfate, barium sulfate, strontium sulfate เกิดเป็นผลึกบนผิวเมมเบรน ทำให้เมมเบรนเกิดการอุดตัน มีผลทำให้น้ำกรองมีปริมาณลดลง ซึ่งน้ำในธรรมชาติโดยส่วนใหญ่จะมีความเข้มข้นของ calcium ion, sulfate ion bicarbonate ion ในปริมาณมาก

          ถึงแม้ว่าเราจะมีน้ำยาล้างเมมเบรนที่ดีขนาดไหน บางครั้งหากผู้ดูแลปล่อยปะละเลยให้การอุดตันเยอะ การล้างเมมเบรนจะมีความยุ่งยากและใช้เวลานาน จนบางครั้งสเกลที่เกิดขึ้นได้ทำลายพื้นผิวเมมเบรนไปแล้ว จนทำให้คุณภาพน้ำที่ออกมาด้อยคุณภาพลง ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุด คือการป้องกันเมมเบรนไม่ให้เกิดการอุดตันบ่อย

มีวิธีควบคุมสเกลที่นิยมใช้ในระบบรีเวอร์สออสโมซิส 3 วิธีด้วยกัน ดังนี้
1. การเติมกรด กรดจะไปทำลาย carbonate ion ซึ่งเป็นตัวที่ก่อให้เกิดสเกลหินปูนในเมมเบรน (แต่ก็จะไปเร่งให้เกิดสเกลชนิดอื่น) และจะมีผลเสียจากการกัดกร่อนของกรดที่เติมลงไป, การลงทุนเรื่องแท็งค์, ปั๊มเคมี หรืออุปกรณ์ตรวจเช็ค pH รวมทั้งทำให้น้ำกรอง RO ของเรามีความเป็นกรดมากขึ้นด้วย

2. เรซินกำจัดความกระด้าง เรซินจะกำจัด Magnesium และ Calcium ในน้ำ ซึ่งจะต้องฟื้นฟูประสิทธิภาพสารกรองด้วยน้ำเกลือแกง การใช้เรซินสามารถใช้ควบคู่ไปการเติมกรด หรือการใช้แอนตี้สเกล

3. แอนตี้สเกล (Antiscalants) : ซึ่งเป็นสารเคมีที่เข้าแทรกแซงปฏิกิริยาตกผลึกของไอออนที่ละลายอยู่ในน้ำด้วยปฏิกิริยา 3 แบบ ดังนี้
          a. แอนตี้สเกลจะช่วยให้เกลือที่ละลายอยู่ในน้ำละลายได้มากขึ้น
          b. ปรับปรุงผลึก ทำให้ผลึกที่เกิดขึ้นผิดรูป ทำให้การเกิดเป็นผลึกอ่อน ไม่ยึดติดแน่น และขัดขวางการโตของผลึก
          c. การกระจายตัว แอนตี้สเกลจะดูดซับบนผลึก หรืออนุภาคคอลลอยด์ ซึ่งทำให้เกิดเป็นประจุลบที่ทำให้อนุภาคสามารถแยกออกจากกัน และความเป็นประจุลบที่สูงนี้ จะแยกอนุภาคจากผิวเมมเบรนที่มีประจุลบ ทำให้ไม่เกิดการฝังตัวของผลึกและอนุภาคคอลลอยด์

          ช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ได้มีแอนตี้สเกลมากมายถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ ได้มีขั้นตอนการคำนวณสำหรับทำนายความเป็นไปได้ในการเกิดตะกรัน จากข้อมูลคุณภาพน้ำดิบ และข้อมูลพารามิเตอร์ในการออกแบบระบบต่างๆ เพื่อเลือกใช้แอนตี้สเกลและอัตราการใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัท นิวทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด สามารถช่วยคุณในการเลือกแอนตี้สเกลที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

          การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
          เทคนิคการเติมกรด ยังไม่คุ้มค่ามากนัก เนื่องจากค่าใช้จ่ายของภาชนะผสมกรด อุปกรณ์จ่ายกรด และอุปกรณ์ในการตรวจสอบ อีกทั้งปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกินที่เกิดจากระบบการเติมกรดจะไปเพิ่มค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสารกรองจำพวกเรซิน (เว้นแต่ จะกำจัดก๊าซส่วนเกินด้วย degasifier)

G3m9

Click for enlage picture.
< 20 June 2018 16:40:39 >
 



 
ҧ仹ʴººҧкԵ͹ó Сè͹ŷдѺ鹢ͧдҧ㹹ӴԺдѺҧ 鹰ҹͧк RO ѧԵ 17 ź../ (@ 75% recovery)

Click for enlage picture.

Admin < newsub@hotmail.com >
< 20 June 2018 16:42:16 >
 

Suggestion
     
Name : *
       
  Messages : *
       
  Picture :  
     
       
  E-Mail :