www.hydroproperty.com

หน้าหลัก

เกี่ยวกับนิวทรัพย์

สินค้าและบริการ

กระดานสนทนา

ติดต่อเรา

แนะนำบริษัท
ผลงานบริษัท
ระบบปรับสภาพน้ำ
อุปกรณ์/อะไหล่
สารเคมี
สินค้าสำหรับบ้านพักอาศัย

www.hydroproperty.com : Webboard

POST : 92 เรื่องการกรองน้ำ
View 549
Ans 0
เรื่องการกรองน้ำ
พัทธนันท์ < np_483@hotmail.com >

อยากทราบว่าระบบกรองน้ำ ถ้าเป็นน้ำบาลดาล หรือน้ำที่มีคลอรีน แต่ไม่มีเศษหิน เศษตะกอน เครื่องกรองน้ำ จะต้องผ่านเครื่องกรองที่ 3 ไหมคะ หรือจะผ่านออกไปที่เครื่องแยกสารเลย ขอบคุณค่ะ
< 26 May 2019 17:10:29 >
 

Suggestion
     
Name : *
       
  Messages : *
       
  Picture :  
     
       
  E-Mail :  
 หน้าหลัก

|

เกี่ยวกับนิวทรัพย์

|

สินค้าและบริการ

|

กระดานสนทนา

|

ติดต่อเรา

 
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
บริษัท นิวทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด
Tel : 02-9198065-70 Fax: 02-9198074
Email : newsub@hotmail.com